Nieuwsbrief Omstanders mei 2019

De volgende Nieuwsbrief is in mei 2019 naar alle geïnteresseerden verzonden:

Beste medestander,

Er is veel gebeurd sinds de presentatie van mijn boek ‘De Omstanders’. 
     Allereerst met mijzelf. De jaren van interviewen, analyseren, herinneren, re-valideren, waren intensief en soms zwaar. Ik heb regelmatig het bijltje erbij neergegooid en me op het leven in het hier en nu gestort. Dat bracht me veel, waaronder vervullend weekendpleegouderschap en nieuwe projecten van WESP met mooie vormen van samenwerking. 

     Het schrijven van de Survivalgids verlokte me vorig jaar om voor het eerst te verwoorden dat ik een jeugd had zoals veel van de kinderen die ik al decennialang in jeugdzorg aan het interviewen ben en wiens verhaal ik in alle toonaarden heb verteld. Omdat er zo slecht naar kinderen geluisterd wordt. Dat ik wilde dat er naar mij beter geluisterd was als kind. En dat ik wel zo’n survivalgids had willen hebben. En daarna, begin dit jaar, toen Wim Slot me uitnodigde om in een lezing voor zijn symposium ‘Kind buiten beeld’ mijn persoonlijke en professionele geschiedenis met elkaar te verbinden. Dat was een mooie Generale voor de presentatie van De Omstanders, die me tot dan toe vertwijfelde met de vraag hoe en wat te vertellen over die ongelooflijk ingewikkelde geschiedenis van mijn jeugd. 

     De uitgave van het boek en de presentatie hebben me rust gebracht, en trots. En bovenal verbinding met degenen die de afgelopen tijd om me heen gingen staan, gesymboliseerd in die prachtige Blue Note zaal.

Iedereen bedankt voor haar of zijn steun en bijdragen!

In de bijlage het verslag van het debat op 16 april en een impressie wat het tot nu toe teweeg heeft gebracht.

Tot weerziens,

Jorien